top of page
Technificatie

Het SOCCER INSTITUTE ARUBA heeft een specifiek technificatieprogramma ontwikkeld dat is gericht op het verbeteren van de vaardigheden van elke speler wat betreft zijn/haar positie op het veld. Tijdens de trainingssessies richten wij ons op twee fasen van het spel (aanval en verdediging) en de overgang van de ene fase naar de andere. De focus ligt vooral op de volgende vier inhoudelijke gebieden: individuele techniek en tactiek, groepstactiek en manier van spelen.

Voetballessen

De belangrijkste doelstellingen van de voetballessen van het SIA zijn het bevorderen van het leerproces, het verbeteren en naar een hoger niveau brengen van de belangrijkste technische bewegingen en vaardigheden van onze leerlingen. Een keer per week zullen de leerlingen zich bezighouden met het oefenen van een bepaalde technische beweging door middel van verschillende oefeningen, totdat zij deze beweging beheersen. Onze leerlingen oefenen in kleine groepen van maximaal twaalf spelers, waardoor een gunstige leeromgeving wordt gecreëerd. Na het voltooien van de voetballessen van het SIA zullen alle deelnemers vertrouwd zijn met de meest voorkomende technische handelingen in het voetbal en over de nodige vaardigheden beschikken om met echte spelsituaties om te gaan met een grotere garantie voor succes.

Lesmethode

Het SIA gebruikt verschillende lesmethodes om de cognitieve processen van onze leerlingen te beïnvloeden. Het trainingsmodel van het SOCCER INSTITUUT ARUBA is gebaseerd op de versnippering van het leerproces, waarbij voetbal zal worden onderwezen in verschillende stadia. Op deze manier zal de leerling leren de verschillende fasen te beheersen en uiteindelijk zijn/haar prestaties op een natuurlijke en georganiseerde wijze te verbeteren.

Gezondheid en Veiligheid

De gezondheid en veiligheid van de leerlingen die meedoen aan de activiteiten van het SIA zijn erg belangrijk voor ons. Wij hebben daarom een risicopreventiebeleid ingevoerd, dat is gericht op het voorkomen van blessures op en buiten het veld. Onze coaches zullen dit beleid naar beste vermogen toepassen tijdens alle trainingssessies van het SIA.

Gekwalificeerd Technisch Personeel

De trainers-coaches van het Soccer Instituut Aruba (SIA) erkennen dat de bal het belangrijkste aspect vormt van het voetbalspel. Al onze technische trainingen vinden plaats met de voetbal als integraal onderdeel van de sessie. Of het nu een individuele training of een technische groepstraining betreft, ons gekwalificeerde en ervaren personeel zal u het voordeel geven dat u nodig hebt om uw voetbaltechniek te verbeteren en u de wens geven om meer te leren.

TECHNIFICEREN

Trainingskalendar
bottom of page